Hướng dẫn cách cộng trừ thời gian trong Excel mới nhất 2023

cộng trừ thời gian trong Excel

Cộng trừ thời gian trong Excel rất thường gặp với các công việc văn phòng, nhất là phòng hành chính nhân sự khi phải tính giờ làm việc, giờ đi muộn, giờ làm thêm,… Hay đơn giản ta cần biết tổng số thời gian diễn ra của một sự việc… Hôm nay Odex.vn sẽ giúp bạn cách cộng và trừ thời gian trong Excel nhé!

I. Lợi ích của việc cộng trừ thời gian trong Excel

Nếu bạn có thể cộng trừ thời gian trong Excel sẽ giúp bạn:

 • Xử lý dữ liệu một cách dễ dàng.
 • Tính toán nhanh thời gian giữa các thời điểm mà không cần quy đổi.
 • Giúp cho công việc chấm công, tính giờ làm, đi muộn, làm thêm,… đơn giản hơn.

II. Các cách cộng trừ thời gian trong Excel

2.1. Cách cộng hai khoảng thời gian

Ta sẽ có công thức: thời gian làm việc = thời gian hoàn thành 1 + thời gian hoàn thành 2

cộng trừ thời gian trong Excel
Ví dụ

Sau khi nhập dữ liệu vào rồi, bạn thực hiện theo các bước:

Bước 1: Ở ô D2 bạn nhập công thức B2+C2 để tính thời gian làm việc A.

cộng trừ thời gian trong Excel
Nhập công thức: =B2+C2

Bước 2: Nhấn Enter để kiểm tra kết quả.

cộng trừ thời gian trong Excel
Nhấn Enter để hiện kết quả

Bước 3: Trong trường hợp ô D3 có kết quả sai là do Excel tự động lấy phần sau. Để điều chỉnh lại bạn chọn ô chứa kết quả > Chọn Home > Number và chọn mũi tên góc bên phải.

cộng trừ thời gian trong Excel
Chọn thời gian cần điều chỉnh

Bước 4: Hộp thoại Format Cells hiện lên >Custom > Ở mục Type bạn kéo xuống chọn [h]:mm:ss > Nhấn OK.

cộng trừ thời gian trong Excel
Chọn [h]:mm:ss > Nhấn OK
Kết quả chính xác sẽ hiện ở bên dưới.

cộng trừ thời gian trong Excel
Kết quả trả về đã chính xác

2.2. Trừ hai khoảng thời gian

Công thức: Tổng thời gian = Thời gian kết thúc – Thời gian bắt đầu.

Bước 1: Để tính kết quả ô D2, bạn gõ =C2-B2.

cộng trừ thời gian trong Excel
Nhập công thức: =C2-B2

Bước 2: Chọn Enter và kiểm tra kết quả.

cộng trừ thời gian trong Excel
Nhấn Enter để hiện kết quả

Bước 3: Như ta quan sát, ô D3 kết quả đang sai do khi trừ thời gian vượt quá 24h. Để có kết quả đúng nhất, bạn chọn ô kết quả nhận được. Chọn thẻ Home > Ở mục Number nhấn vào biểu tượng mũi tên ở góc dưới bên phải.

cộng trừ thời gian trong Excel
Chọn thời gian cần điều chỉnh

Bước 4: Hộp thoại Format Cells hiện lên >Custom > Ở mục Type bạn kéo xuống chọn [h]:mm:ss > Nhấn OK.

cộng trừ thời gian trong Excel
Chọn [h]:mm:ss > Nhấn OK
Kết quả chính xác sẽ hiện ở bên dưới.

Kết quả chính xác

2.3. Tính khoảng thời gian ngày, tháng, năm bằng hàm DATEDIF

Hàm DATEDIF là một hàm thông minh giúp bạn tính thời gian giữa hai quãng thời gian ở đơn vị: ngày, tháng, năm.

Công thức: =DATEDIF(Start_date,End_date,Unit)

cộng trừ thời gian trong Excel
Ví dụ

Trong đó:

 • Start_date: Là ngày bắt đầu.
 • End_date: Là ngày kết thúc.
 • Unit: Là kiểu thông tin mà bạn muốn trả về. Cụ thể:
  • “Y”: Là số năm hoàn tất trong khoảng thời gian.
  • “M”: Là số tháng hoàn tất trong khoảng thời gian.
  • “D”: Là số ngày hoàn tất trong khoảng thời gian.

Ví dụ bạn có 3 cột như hình dưới đây. Tính khoảng thời gian theo ngày (D), tháng (M), năm (Y).

Để tính số ngày, bạn nhập =DATEIF(A2;B2;”d”) > Nhấn Enter.

cộng trừ thời gian trong Excel
Tính số ngày

Để tính số tháng, bạn nhập =DATEIF(A2;B2;”m”) > Nhấn Enter.

cộng trừ thời gian trong Excel
Tính số tháng

Để tính số năm, bạn nhập =DATEIF(A2;B2;”y”) > Nhấn Enter

cộng trừ thời gian trong Excel
Tính số năm

Kết quả trả về 732 ngày, 24 tháng và 2 năm.

cộng trừ thời gian trong Excel
Kết quả trả về: ngày, tháng, năm

Trên đây là 3 cách tính thời gian mà bạn dễ dàng có thể thực hiện để áp dụng vào những công việc hàng ngày. Tiếp tục theo dõi Odex.vn để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!