Cách đếm lỗi trong Excel

Dữ liệu đôi khi vân chưa được làm sạch nên chúng ta không thể phân tích và làm việc trên đó được. Khi chạy các hàm phân tích, sẽ xảy ra nhiều loại lỗi khác nhau. Để odex.vn hướng dẫn cho bạn cách đếm số lỗi xuất hiện trong Excel để bạn kịp thời xử lý bằng cách sử dụng công thức mảng.

I. Cách đếm lỗi trong Excel

Chúng ta sẽ sử dụng hàm IF và ISERROR để kiểm tra lỗi.

Giải thích: hàm IF trả về 1, nếu tìm thấy lỗi. Nếu không, nó trả về một chuỗi trống.

Để đếm lỗi (không bị quá tải), chúng ta thêm hàm COUNT và thay A1 bằng A1:C3.

Kết thúc bằng cách nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

Lưu ý: Thanh công thức cho biết đây là công thức mảng vì nó nằm trong dấu ngoặc nhọn {}. Đừng tự mình gõ những cái này. Chúng sẽ biến mất khi bạn chỉnh sửa công thức.

Giải thích: Phạm vi (hằng số mảng) được tạo bởi hàm IF được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel, không phải trong một phạm vi. Hằng số mảng trông như sau:

{1,””,1;””,””,””;””,””,1}

Hằng số mảng này được sử dụng làm tham số cho hàm COUNT, cho kết quả là 3.

4. Để đếm các lỗi cụ thể, hãy sử dụng hàm COUNTIF. Ví dụ: đếm số ô có chứa lỗi #DIV/0!.

II. Lời kết

Xuất hiện lỗi là một tình huống thường thấy khi xử lý dữ liệu còn thô và chưa qua làm sạch, biết được cách tìm lỗi trong Excel sẽ giúp bạn phát hiện sớm những lỗi đang tồn tại và giải quyết một cách nhanh chóng. Hãy theo dõi các bài viết mới trên odex.vn để biết thêm nhiều những thủ thuật Excel nhanh gọn nhất nhé!